Jevnlig oppdatert likviditetsbudsjett – uten at du må bruke timesvis i Excel

Vi gir deg oppdaterte likviditetsprognoser for din bedrift i Excel eller Google Sheets basert på tall fra systemene og banken deres. Hver måned får du anledning til å justere forutsetningene eller se på scenarier med en rådgiver.

Tjenesten er utmerket for å sikre: 

  • trygghet for at du har nok cash og når du eventuelt kommer til å trenge mer
  • trygghet til å ta ut utbytte uten at det går ut over driften 
  • at styret og daglig leder overholder sine plikter vedrørende grunnlag for fortsatt drift. 

Tjenesten leveres uansett hva slags regnskapssystem eller bank dere bruker.

Slik virker det:

  • Vi inngår en kundeavtale som sikrer konfidensialitet og personvern
  • Du gir Frontflow tilgang til ditt regnskapssystem og din bank, samt svarer på et spørreskjema som tar maks 15 minutter
  • Frontflow lager et første utkast på likviditetsprognoser som gås gjennom i et møte med deg
  • Frontflow sender over ferdig likviditetsprognoser
  • Nye prognoser sendes hver måned basert på oppdaterte tall, og du kan be om møte etter behov for å justere på forutsetninger, f.eks. hvis du har ansatt noen, fått vite om uventede kostnader eller vurderer en investering

Hvem tjenesten passer for
Små og mellomstore bedrifter som er opptatt av vekst i kombinasjon med risikostyring er vår spesialitet. Det spiller ingen rolle om du allerede følger likviditeten til bedriften aktivt eller skal i gang med prognoser for første gang.

Slik finner du ut om Frontflow er noe for deg
Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt for å finne ut om tjenesten passer for din bedrift og dine behov. Vi begynner men en relativt kort telefonsamtale fulgt opp av et videomøte dersom det viser seg å være aktuelt. Du betaler kun etter at første prognose er levert og dersom du er fornøyd.

Fyll ut skjema for en uforpliktende samtale og tilbud:

Personvernerklæring

©2022 – En tjeneste fra Bøhn Gruppen AS, org.nr. 915 842 836