Om likviditetsprognoser og likviditetsbudsjett

Denne artikkelen er en gjennomgang av hvorfor og hvordan bedrifter lager og vedlikeholder likviditetsprognoser. Hensikten er å bidra til å systematisere hvordan vi kan tenke og snakke om temaet. Artikkelen er delt inn i ulike temaer og egner seg like mye som et oppslagsverk som en tekst man leser gjennom i sin helhet.

Målsetninger med likviditetsprognoser
(Hvorfor lage en likviditetsprognose)

En likviditetsprognose – også ofte kalt et likviditetsbudsjett – er nødvendig både som et verktøy i styring av en virksomhet og for enkelte tredjeparter som har behov for å vite om en bedrift har nok kontanter til å leve videre og gjennomføre planene sine.

Her er de vanligste målene for å lage en likviditetsprognose:

 1. Optimalisere likviditet – og dermed mulighet til investering og utbytte
 2. Redusere risiko for konkurs / behov for å hente finansiering på kort tid
 3. Sørge for å overholde krav fra banker, investorer, etc.
 4. Forstå kapitalbinding i potensielle nye oppdrag eller aktiviteter 
 5. For å gi innsikt i en engangsøvelse, for eksempel i forbindelse med finansiering eller salg av bedriften

Metoder for å lage en likviditetsprognoser
(Hvordan lage en likviditetsprognose)

Man skiller i hovedsak mellom to metoder, hvor en metode tar utgangspunkt i regnskap og budsjett mens den andre metoden bygger prognosen opp direkte fra forventede innbetalinger og utbetalinger.

Indirekte metode: Tar utgangspunkt i budsjettert regnskapsmessig resultat for hver måned og regner seg “baklengs” fram til forventet cashflow ved å justere for periodisering, aktivering etc. som ikke påvirker likviditet direkte. Metoden krever at man har et relativt godt fundamentert budjsett å ta utgangspunkt i. 

Direkte metode: Beregner forventet cashflow direkte basert på forventede inn- og utbetalinger. Denne metoden er den enkleste å forstå og forholde seg til på mange måter, men det oppstår samtidig noen ganger utfordringer med å innhente nødvendige data. Metoden krever ikke at man har et månedlig budsjett å ta utgangspunkt i. 

Ulike underlag for likviditetsprognoser,
(Hva legges til grunn for likviditetsprogoser)

De grunnleggende byggesteinen for en prognose er saldo fra banken og siste tilgjengelige regnskap. Avhengig av hvilken metode man benytter for å lage prognosen vil ulike kilder være påkrevd.

 1. Historiske regnskapstall 
 2. Historiske inn- og utbetalinger
 3. Månedsbasert budsjett
 4. Månedsbaserte prognoser (oppdatert budsjett)
 5. Løpende operasjonelle prognoser fra drift
 6. Forutsetninger for ulike scenarier basert på operasjonelle tall

Verktøy for å lage likviditetsprognoser

 1. Regneark
 2. Dedikert programvare
 3. Tilpassede løsninger basert på regnskapssystem